Detské ihrisko v miestnej časti Papraď

Detské ihrisko v miestnej časti Papraď

Celková suma: 15000 €
Stav: Dokončené
Kategória: Komunitné projekty
Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá

Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá

Celková suma: 130 884,90 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Kamerový systém v meste Stará Turá

Kamerový systém v meste Stará Turá

Celková suma: 12 996 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2019
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Komunikácie a parkoviská vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá

Komunikácie a parkoviská vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá

Celková suma: 99 477,17 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Konverzia školy na mestský úrad

Konverzia školy na mestský úrad

Celková suma: 2 197 960,55 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2020 - 2023
Kategória: Investičné projekty
Mesto bez kriminality

Mesto bez kriminality

Celková suma: 1 001,87 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2018
Kategória: Soft projekty
Podpora SR: Áno
Nová zeleň na Hurbanovej ulici - nadácia COOP Jednota

Nová zeleň na Hurbanovej ulici - nadácia COOP Jednota

Celková suma: 5730,24 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2021 - 2022
Kategória: Komunitné projekty
Nový život pre vnútroblok

Nový život pre vnútroblok

Celková suma: 2700 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2019
Kategória: Komunitné projekty
Podpora SR: Áno
Obnova pamätníka osloboditeľov

Obnova pamätníka osloboditeľov

Celková suma: 21 334,80 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš

Celková suma: 29 823,68 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline

Celková suma: 29 999,96 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2018
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej

Celková suma: 31 480,00 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2018
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Oválne parkové sedenie na detskom ihrisku pri Dome služieb

Oválne parkové sedenie na detskom ihrisku pri Dome služieb

Celková suma: 6000 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2022
Kategória: Komunitné projekty
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá

Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá

Celková suma: 148 200,00 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2019 - 2021
Kategória: Soft projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Celková suma: 96 587,20 €
Stav: Dokončené
Kategória: Komunitné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď

Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď

Celková suma: 63 592,92 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká

Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká

Celková suma: 45 544,66 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení

Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení

Celková suma: 460 305,65 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2022-2023
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Úsmev aj pod rúškom

Úsmev aj pod rúškom

Celková suma: 1 330,90 €
Stav: Dokončené
Kategória: Soft projekty
Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu

Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu

Celková suma: 56 341,16€ €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej

Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej

Celková suma: 18 113,04 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2018
Kategória: Komunitné projekty
Podpora SR: Áno
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Celková suma: 262 141,19 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Celková suma: 51 836,43 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2020 - 2022
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá

Celková suma: 644 285,57 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!