Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení

202302161841430.ihrisko1DDI otvorenieDDI otvorenieDDI otvorenieDDI otvorenieDDI otvorenieDDI otvorenieDDI otvorenieDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDIDDI202306151315000.psx-20230615-112853202306151315000.psx-20230615-112938202306151315000.psx-20230615-114323

Hlavným cieľom predloženého projektu žiadateľa je regenerácia vnútrobloku v meste Stará Turá s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Špecifickým cieľom žiadateľa je prostredníctvom investícií do zelenej infraštruktúry zlepšiť kvalitu života obyvateľov s dôrazom na životné prostredie a znížiť negatívne dopady zmeny klímy. Opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry smerujú k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny. Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu – regenerácia vnútroblokov v rámci oprávnenej aktivity výzvy je regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Predmetom projektu sú investície do budovania prvkov zelenej infraštruktúry v spojení s revitalizáciou otvoreného verejného priestranstva v meste Stará Turá. Zameranie projektu týkajúce sa regenerácie vnútrobloku s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene je plne v súlade so stratégiou IROP. Projekt je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trenčianskeho kraja a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá. Revitalizované verejne prístupné priestranstvo bude po realizácii aktivít projektu slúžiť pre potreby obyvateľov sídliska a mesta všetkých vekových kategórií ako aj návštevníkov mesta. Všetky aktivity projektu týkajúce sa regenerácie vnútrobloku sídliska budú realizované na Ul. Mierová v meste Stará Turá.

 

Ulica / Mestská časťMierová ul.
Celková suma460 305,65 €
StavDokončené
Rok realizácie2022-2023
KategóriaInvestičné projekty
Podpora európskej únieInvestičné projektyÁno
Podpora SRInvestičné projektyÁno

Časová os

 • 2020

  ideový návrh SOS (Staroturanský okrášľovací spolok)

 • 2021

  štúdia odovzdaná mestu od SOS

 • 2021

  projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

 • 2021

  stavebné povolenie

 • marec 2021

  podaná žiadosť o NFP (nenávratný finančný príspevok)

 • február 2022

  schválená žiadosť o NFP

 • máj 2022

  podpísaná zmluva o NFP

 • máj - august 2022

  verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

 • september - október 2022

  kontrola verejného obstarávania

 • november 2022

  realizácia

 • september 2023

  projekt dokončený

 • 5 rokov

  monitorovacie obdobie

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!