Prírodné oddychové miesta Hnilíky

202306201013050.vizualizacia-oddychove-miesto-hniliky202306201014060.vizualizacia-oddychove-miesto-hniliky202306051502180.psx-20230605-145700202306051502180.psx-20230605-145351202306051502180.psx-20230605-145329202306051502180.psx-20230605-145433

Cieľom projektu je vytvoriť oddychové miesta v prírodnom prostredí miestnej časti Hnilíky.

Pozemok na parcele 4481/2 tvorí cesta a jej okolie, často využívané na prechádzky, či cyklistiku spojenú s návštevou prírody. Cesta je lemovaná alejou stromov a náletových drevín, ktoré tvoria prevažne orechy, staršie druhy hrušiek, jabloní, čerešní a sliviek. Náletové dreviny v kombinácií s husto vysemenenými mladými slivkami, čerešňami vtáčími či mirabelami, tvoria po stranách cesty akúsi nepriehľadnú stenu, ktorá bráni užívať si výhľady na najvyšší vrch pohoria Biele Karpaty - Veľkú Javorinu, ktorá je obľúbeným cieľom mnohých slovenských, ale i českých turistov. K možnosti využitia potenciálu tejto skutočne veľkorysej miestnej časti bol potrebný nápad. S ideou a návrhom na projekt prišlo iniciatívne združenie priateľov mesta Stará Turá, tzv. Staroturanský okrášľovací spolok, ktorého poslaním ako takým je akcieschopnosťou zachovávať historickú pamäť, hlásiť sa k pradávnej idei krásy, tvoriť, inšpirovať... Tento spolok prišiel s ideou ako citlivo do prostredia osadiť sedenie, aby ľudia chodili viac na prechádzky do prírody a spoznávali krásy kraja. A zároveň, aby sme sa venovali zachovávaniu nám typickým bielokarpatským drevinám. Ide i zachovanie genofondu, ktorý sa skrýva tu. Nechceme, aby pri čistení takýchto oblastí boli spílené i majestátne stromy, ktoré tu po roky sami rástli. Chceme ukázať občanom, že treba s rozumom zaobchádzať s prírodou a vypichnúť (citlivo) prírodné prvky, ktoré nám príroda sama ponúka.

Prvotný vizuálny návrh projektu vytvoril v Sprievodovej správe pán Ing. arch. Marek Pavlech. Následne mesto Stará Turá podalo žiadosť o grant. Dotácia z Grantového systému TSK Zelené oči bola 2 000€.

Cieľom projektu je vytvoriť oddychové miesta v prírodnom prostredí v meste Stará Turá, miestna časť Hnilíky, v obklopení prírody, ale zároveň v pešej dostupnosti od ruchu centra mesta. Dominantou tvorby nových oddychových miest a samotného projektu bude vysádzanie nových, zdravých, bielokarpatských drevín, prevažne ovocných stromov a bobuľových kríkov. Tieto nájdu svoj nový domov na očistenom priestranstve vybraných plôch od náletových drevín a krovín, avšak stále citlivo, aby novovytvorené priehľady umožňovali ničím nerušený pohľad do širokej krajiny. Nemenej dôležitou aktivitou, ktorá povedie k cieľu, bude utuženie komunitného života v našom meste, nakoľko pri budovaní tejto zóny zapojíme študentov zo SOŠ v Starej Turej, tí okrem aktívneho zapojenia sa do výsadby stromov pomôžu pri zhotovovaní prírodného dreveného sedenia, ktoré bude takisto dôležitou súčasťou projektu. Edukačný charakter projektu prepojený s budovaním vzťahov v rámci komunitného života bude ideálnou príležitosťou na stieranie medzigeneračných rozdielov a osvojovanie si nových návykov v prospech prírody.

Cesta smerujúca z mesta Stará Turá cez časť Hnilíky a les s časťou Dúbrava až do časti Súš – Lazy (a ďalej napríklad na vrch Veľká Javorina) je často využívaná ako prechádzková a turistická trasa obyvateľov Starej Turej i občanov žijúcich v okolitých miestnych častiach s cieľom relaxovania mimo rušnejšieho centra, spájaná taktiež s hubárčením ale najmä so zbieraním drobných kríčkových plodov ako napríklad šípky.
Touto iniciatívou chceme zrealizovať dve vzorové plochy o rozmeroch max. 15m dĺžky po oboch stranách cesty, kde by sa odstránila náletová a prehustená mladá zeleň. Všetky staršie stromy sa ponechajú. Vytvorené priehľady umožnia osadenie jednoduchej naturálnej lavičky (4 hranoly spojené kovovými časťami a uzemnené) z dubového dreva z nášho kraja, osadenej na vrutoch. Na dubové sedenie použijeme ekologický náter na drevo, ktorý zabezpečí vhodnú ochranu. Jeden vytvorený priehľad s lavičkou bude nasmerovaný na stranu s výhľadom na vrch Veľká Javorina a druhý na stranu s Koštiaľovými vrškami. 

Staroturanský okrášľovací spolok je skupina ľudí zo Starej Turej, ktorí sa snažia podnikať kroky aby Stará Turá bola príjemným zeleným mestom pre život. Práve v ich hlavách vyklíčila idea projektu, ktorého základy sme pokračovali rozvíjať s ohľadom na možnosti zapojiť čo najviac ďalších ľudí zo širokej verejnosti i z iných organizácií. Participácia verejnosti na projekte je nevyhnutná najmä z hľadiska manuálnej pomoci s realizáciou, doplnená o vzdelávaciu časť pre občanov vo forme workshopu s odborníkom na sadenie a štepenie, s ošetrovateľom pôvodných bielokarpatských drevín. Dôležitou skupinou ľudí sú mladí študenti Strednej odbornej školy zo Starej Turej, ktorí budú aktívne pomáhať pri sadení nových drevín a tiež upevňovať stromy s kríkmi o opory. Taktiež bude potrebné natrieť dubové hranoly určené k sedeniu, čo bude tiež zaujímavou a prínosnou skúsenosťou pre mladých kutilov. Do projektu budú zapojené aj Technické služby mesta Stará Turá, ktorých úlohou bude obhospodarovať oddychové miesta počas celého roka z hľadiska udržiavania čistoty. Samozrejmosťou je široká verejnosť tvorená občanmi mesta Stará Turá, pozvaná na verejný workshop v oblasti sadenia a starostlivosti o ovocné stromy. Občania si pri príležitosti tohto stretnutia okrem nových zručností budú môcť vymeniť svoje vlastné záhradkárske tipy. Projekt bude mať teda okrem náučno-ekologického významu aj vplyv na samotný rozvoj komunity. Oddychové miesta, resp. dreviny následne doplníme o krmítko a búdku na hniezdenie, aby v nej mali vtáčiky pokoj, radi sa do nej uchýlili a prebehlo nerušené vyhniezdenie.

 

 

Ulica / Mestská časťHlubockého ul.
Celková suma2301 €
StavV realizácii
KategóriaZelené projekty

Časová os

 • máj 2023

  odoslanie žiadosti o grant

  grantový systém Zelené oči

 • júl 2023

  vyhodnotenie žiadosti

  schválená

 • október - december 2023

  realiziácia

 • december 2023

  ukončenie projektu

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!