Detské ihrisko v miestnej časti Papraď

202306231554440.psx-20230623-154620202306051442160.stavpred1202306051442160.stavpred2202306051442160.realizacia202306231554440.psx-20230623-154719202306231554440.psx-20230623-154648202306231554440.psx-20230623-154755

Priestor, v ktorom sme začali budovať oddychovú zónu a detské ihrisko, v minulosti slúžil ako školská záhrada prvej kopaničiarskej evanjelickej školy na Slovensku (r. 1852) a neskôr, po vybudovaní novej školy, sa priestor stal súčasťou kultúrneho domu a záhrada slúžila ako ovocný sad. V miestnej časti na Papradi dlhodobo absentoval priestor na trávenie voľného času detí a po odkúpení pozemku od evanjelickej cirkvi do majetku mesta, vznikla možnosť realizácie detského ihriska. Vytvorením oddychovej zóny sa premostila najmladšia a najstaršia generácia.

Práce na budovaní oddychovej zóny začali na jar, kedy bolo nevyhnutné odstrániť časť starých stromov. Niekoľko ovocných stromov zostalo zachovaných, aby priestor mal dedinský ráz a zároveň stromy tvorili prirodzený tieň.  Na pozemku sa nachádza viac ako 100-ročná studňa, ktorú dobrovoľníci za pomoci členov Dobrovoľného hasičského zboru na Papradi opäť sprevádzkovali a zastrešili, aby okrem obnovy zdroja pitnej vody bola i zaujímavým prvkom. V priestore boli vykonané terénne úpravy, nevyhnutnosťou bola rekonštrukcia priekopy, vykopanie zabezpečili Technické služby Stará Turá, ďalšiu časť realizovala firma VEA – Vladimír Černák, po jej dokončení nasledovalo oplotenie priestoru. Dodávku a montáž prvkov ihriska zabezpečila firma Flora servis group Myjava. Tri certifikované prvky – strunová hojdačka, lanová pyramída a hojdačka – hniezdo a 2 lavičky v celkovej hodnote 7.337,76 € dotvorili vkusný, upravený priestor, kde sa ľudia cítia príjemne. Úctyhodné je, že sa našlo pár ochotných dobrovoľníkov, ktorí pomohli pri úprave terénu, odstraňovaní poškodeného plota, rekonštrukcii studne, betónovaní a ďalších prácach. 

Celkové náklady na projekt boli 15 000 €, z toho 5 000 € činí finančný príspevok, ktorý sa nám podarilo získať z Nadácie SPP. Zvyšných 10 000 € bolo hradených z vlastných zdrojov mesta.  

 


Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Ulica / Mestská časťPaprad
Celková suma15000 €
StavDokončené
KategóriaKomunitné projekty
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!