Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá

202305191212580.implea-foto.jpg

Mestu Stará Turá boli schválené ďalšie eurofondové dotácie. Konkrétne nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“ uplatnený v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, zameranú na podporu poskytovania opatrovateľskej služby.

Cieľom projektu bolo zabezpečenie a podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v oblasti sociálnych služieb v meste Stará Turá a v jej prímestských častiach. Prácou terénnych opatrovateliek mesto zabezpečilo pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Podporou terénnej opatrovateľskej služby umožnilo mesto svojim občanom zostať čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí, rodine, komunite, čím sa zachovávajú ich prirodzené sociálne vzťahy.

Schválený príspevok v celkovej výške 148 200 € mal pre mesto veľký význam. Na obdobie 26 mesiacov pomohol s úhradou mzdových výdavkov pre 10 opatrovateliek pôsobiacich v teréne. Celkové náklady mesta na zabezpečenie opatrovateľskej služby boli odhadované na rovnaké obdobie v sume viac ako 445 000 €. Schválený príspevok bol mestu vyplácaný postupne, pod vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnej agentúry tohto ministerstva.

I vám, či vašim blízkym môže mesto Stará Turá poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti prostredníctvom terénnych opatrovateliek. V prípade záujmu kontaktujte sociálne oddelenie MsÚ v Starej Turej. Informácie nájdete aj na www.staratura.sk, prípadne na webových sídlach vyššie uvedených inštitúcií: www.ia.gov.sk a www.esf.gov.sk.   

 

Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

Zdroj úvodnej fotografie: https://www.ia.gov.sk/

Ulica / Mestská časťSNP ul.
Celková suma148 200,00 €
StavDokončené
Rok realizácie2019 - 2021
KategóriaSoft projekty
Podpora európskej únieSoft projektyÁno
Podpora SRSoft projektyÁno

Časová os

 • september 2018

  podanie žiadosti

 • február 2019

  podpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku

 • apríl 2019 - máj 2021

  realizácia projektu

 • máj 2021

  ukončenie projektu

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!