Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká

202305110820120.202203140025260-20210914-115541Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti Topolecká202306221433480.topolecka-rekonstrukcia1202306221433480.topolecka202306221433480.topolecka-rekonstrukcia202306221433480.topolecka-1202306221433480.topolecka-rekonstrukcia3202306221433480.topolecka-rekonstrukcia2Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti TopoleckáRekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti TopoleckáRekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti TopoleckáRekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti TopoleckáRekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti TopoleckáRekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti TopoleckáRekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti TopoleckáRekonštrukcia hasičskej zbrojnice v miestnej časti Topolecká202306221433480.topolecka-rekonstrukcia4202306221433480.topolecka-rekonstrukcia5

Dňa 17. 07. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy bola podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 28.8.2017 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká“

Na projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov. V projekte bolo uvažované, že dobrovoľní hasiči sa budú podieľať na realizácii vlastnými prácami vo výške 10544,98 €.

Hasičská zbrojnica v miestnej časti Topolecká  bola postavená  v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Mesto v tomto roku požiadalo o pridelenie hasičskej techniky a to o protipovodňový vozík a IVECO Daily. Našou povinnosťou bolo zabezpečiť, aby táto technika bola uschovávaná v budove ktorá spĺňa primerané podmienky, preto bola prístavba tejto budovy nevyhnutná. Zväčšenie priestorov napomohlo k zlepšeniu podmienok zásahovej činnosti dobrovoľných hasičov. Išlo o vybudovanie školiacej miestnosti, zabezpečenie vykurovania celého priestoru, výmenu okien a garážovú bránu za rolovaciu, čím sa zabezpečilo zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno - izolačných vlastností budovy.

Oprava a modernizácia stavby prispela k dosiahnutiu zvýšenia ochrany pred požiarmi. Oprava zbrojnice bola v súlade so strategickým dokumentom mesta PHSR odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom pre roky 2016 – 2022 dňa 2.11.2015 uznesením č. 21 – XII/2015 a s právnymi predpismi v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom bola nielen ochrana života, majetku občanov ale i  ochrana verejných priestranstiev mesta. Mesto ako vlastník budovy každoročne vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na údržbu a prevádzku  spomínanej budovy, ale budova si vyžadovala väčšiu finančnú investíciu, preto sme podali žiadosť o dotáciu. V projekte bolo uvažované, že dobrovoľní hasiči sa budú podieľať na realizácii vlastnými prácami vo výške 10544,98 €. 

Našej žiadosti bolo vyhovené rozhodnutím zo dňa 22.1.2018 a dotácia vo výške 29 841,66 €  bola poskytnutá dňa 22.8.2018. V zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000553-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola prístavba požiarnej zbrojnice zrealizovaná do dvoch rokov, teda do 31.12.2021.

Ulica / Mestská časťTopolecká
Celková suma45 544,66 €
StavDokončené
KategóriaInvestičné projekty
Podpora SRInvestičné projektyÁno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!