Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš

202306231603410.psx-20230623-155801202306231603410.psx-20230623-155738202306231603410.psx-20230623-155914

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo výzvu číslo VI./2018 Prezídia Hasičského a záchranného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy bola podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 4.4.2018 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „ Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Súši“.

Na projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním mesta vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov. Dotácia nám bola poskytnutá vo výške 28 331,29 €, z toho celkové náklady činili 29 823,68 €. Mesto Stará Turá spolufinancovalo 1 492,39 €.

Najnevyhnutnejšou opravou bola oprava strechy objektu cez ktorú zatekalo, jednalo sa o havarijný stav. Ďalšou nevyhnutnou opravou bola výmena dverí a okien. Okná boli v nevyhovujúcom technickom stave, nedali sa dobre zatvárať a nespĺňali tepelnoizolačné kritériá pre hospodárne prevádzkovanie budovy. Nevyhnutná bola tiež obnova WC a kuchynky, ktoré mali betónovú podlahu. Do týchto priestorov sa z hygienických dôvodov navrhlo zrealizovať novú dlažba a obklady. V zasadacej miestnosti, do ktorej zatekalo, bolo potrebné zrekonštruovať strop a položiť dlažbu. Zlepšením tepelno-izolačných vlastností sa zabezpečilo zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Ulica / Mestská časťSúš
Celková suma29 823,68 €
StavDokončené
KategóriaInvestičné projekty
Podpora SRInvestičné projektyÁno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!