Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej

202306231455310.psx-20230623-144648202306231455310.psx-20230623-144830202306231455310.psx-20230623-144751202306231455310.20230623-114109202306231455310.psx-20230623-144506

Mestu Stará Turá bola schválená dotácia Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 na projekt „Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej“. V nadväznosti na schválenú dotáciu zverejnilo mesto v septembri 2018 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na zrealizovanie predmetnej zákazky. Ponuku s najnižšou cenou predložila spoločnosť Koste plus, s. r. o. predmetná dokumentácia k výberu dodávateľa bola následne predložená na kontrolu Úradu vlády SR. V nadväznosti na kladné stanovisko úradu bola zaslaná objednávka víťaznému dodávateľovi. 

Cieľom projektu bolo vybudovať detské ihrisko vhodné pre menšie i väčšie deti, s hernými prvkami spĺňajúcimi prísne bezpečnostné normy. V roku 2012 bol v tomto areáli prestavaný pavilón špeciálnych učební na MŠ, kde boli vybudované 2 triedy a jedna špeciálna trieda pre deti predškolského veku. Z jestvujúcej školskej záhrady bola vyčlenená plocha na vonkajšie pohybové aktivity detí, detské ihrisko však  nebolo osadené. Absentovali tu teda možnosti na rozvoj detských pohybových aktivít. Zámerom bolo prostredníctvom vybudovania detského ihriska vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času detí predškolského veku, ale aj detí navštevujúcich základnú školu.

Celkové náklady na projekt boli rozpočtované vo výške 18 113, 04 €, pričom výška dotácie predstavovala hodnotu 8 700 €. Zvyšných 9 413,04,04 € bolo hradených z vlastných zdrojov mesta.

Ulica / Mestská časťKomenského ul.
Celková suma18 113,04 €
StavDokončené
Rok realizácie2018
KategóriaKomunitné projekty
Podpora SRKomunitné projektyÁno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!