Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá

202306221553570.chodnik-snp202306221553570.chodnik-hurbanova

V júni 2018 prebehlo výberové konanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavby: „Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku SNP a ul. Hurbanova Stará Turá. S vybratým uchádzačom CESTY NITRA, a.s. Nitra  stredisko Trenčín bola dňa 30.07.2018 podpísaná zmluva na realizáciu. Stavba bola zrealizovaná a následne protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaná mestu Stará Turá dňa 04.12. 2018. Kolaudácia stavby sa uskutočnila až po zrealizovaní sadových úprav, ktoré zabezpečili Technické služby mesta Stará Turá koncom roka 2019.

Ulica / Mestská časťSNP ul.
Celková suma130 884,90 €
StavDokončené
KategóriaInvestičné projekty
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!