Konverzia školy na mestský úrad

202311221634590.202306281619070-dsc-0993MSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚMSÚ202306231508370.psx-20230623-145740202306231508370.psx-20230623-150151202306231508370.psx-20230623-150118

Zadaním architektonickej štúdie bola konverzia budovy bývalej priemyselnej školy v Starej Turej na Mestský úrad. Štúdia mala overiť, či je možné budovu využiť pre tento účel a či sa sa do budovy zmestia všetky úrady mesta. Jednou z možností ako tento problém riešiť bolo zrekonštruovať budovu mestského úradu v kombinácii s novou prístavbou. Druhá možnosť bola úrad presťahovať, resp. zrealizovať konverziu rekonštrukciou bývalej strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Hlavným a základným bodom bolo využitie priestorov školy v novom šate s dôrazom na efektívne použitie dostupných finančných prostriedkov.

Výsledkom je presťahovanie sa vedenia mesta do novovybudovaných priestorov. Jeden z hlavných zámerov bolo zoskupiť všetky úrady, oddelenia a organizácie na jedno miesto, jednu adresu. Projekt nadväzuje na predchádzajúcu rekonštrukciu a konverziu školy na administratívnu budovu ktorej zámerom bolo vytvoriť nové sídlo pre viaceré mestské organizácie. Umiestnenie v jednej budove zefektívni ich činnosť a najmä zjednoduší návštevu za účelom vybavovania zákazníkovi - občanovi.  Nevyhovujúci stav existujúcich priestorov po stránke plošnej aj technickej bol dlhodobým problémom.

Mestský úrad v Starej Turej je v súčastnosti úspešne presťahovaný v budove bývalej strednej priemyselnej školy. V nových priestoroch sú po novom umiestnené všetky pracoviská úradu. V prízemnej časti interiéru občanov víta vytvorené klientské centrum, vrámci exteriéru nechýba zelená strecha, ktorá plní funkciu zadržania dažďovej vody a disponuje tepelnoizolačnou funkciou.

Pôvodná budova mestského úradu bude prestavaná na zariadenie pre seniorov.

 

Ulica / Mestská časťGen.M.R.Štefánika ul.
Celková suma2 197 960,55 €
StavDokončené
Rok realizácie2020 - 2023
KategóriaInvestičné projekty

Časová os

 • máj 2021

  vyhodnotenie cenových ponúk - projektová dokumentácia

  prípravná fáza

 • jún 2021

  uzatvorenie Zmluvy o dielo s architektonickým ateliérom na vypracovanie projektu

  prípravná fáza

 • december 2022

  uzatvorenie dodatku s architektonickým ateliérom na naviac práce na projekte

  prípravná fáza

 • marec 2022

  uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby

  realizácia stavby

 • december 2022

  vyhodnotenie cenových ponúk - interiérové vybavenie

  realizácia

 • od január 2023

  uzatvorenie Zmluvy o dielo - interiérové vybavenie

  realizácia

 • jún 2023

  kolaudácia

 • jún 2023

  ukončenie projektu

 • 19. 06. 2023

  otvorenie prevádzky

© 2024 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!