Kamerový systém v meste Stará Turá

202306221543500.kamery202306221543330.kamera-na-namesti

Koncom roka 2018 bola nášmu mestu schválená dotácia na projekt s názvom „Kamerový systém v meste Stará Turá“. Išlo o dotáciu Ministerstva vnútra SR určenú na projekty v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018. Cieľom projektu bolo vybudovanie kamerového systému, ako prostriedku prevencie kriminality, ktorý umožní monitorovať verejné priestranstvá a strategické objekty v našom meste. Účelom monitorovania je zvýšiť pocit bezpečia u obyvateľov a návštevníkov mesta, ale najmä zefektívniť zabezpečenia verejného poriadku a celkovej bezpečnosti v meste. V apríli 2019 sa začali rokovania so spoločnosťou Orym s. r. o., ktorá v rámci zrealizovaného verejného obstarávania predložila ponuku s najnižšou cenou, o konkrétnych podmienkach inštalácie kamerového systému.

V nadväznosti na zámer mesta premiestniť sídlo Mestskej Polície (MsP) do iných priestorov bol proces kompletnej inštalácie o niečo zložitejší. Dodávateľ systému musel okrem súčasného sídla pracovať i s verziou napojenia pre budúce priestory MsP. Podmienkou pre odovzdanie diela bolo vykonanie všetkých komplexných skúšok funkčnosti predpísaných osobitnými predpismi a technickými normami. Súčasťou inštalácie bolo i zaškolenie pracovníkov MsP na obsluhu kamerového systému. Poslednou aktivitou v rámci inštalácie bolo doladenie presného nastavenia kamier pre zabezpečenie čo najlepšieho pohľadu monitorovaných miest. Nový kamerový systém sleduje prostredníctvom troch kamier oblasť kruhového objazdu a priestory námestia.  Zámerom MsP do budúcnosti je rozširovanie počtu monitorovaných miest postupným dokupovaním kamier i v nasledujúcich rokoch.

Celkové náklady na projekt dosiahli výšku 12 996 €, pričom hodnota dotácia predstavovala 10 000 €. Zvyšných 2 996 € bolo hradených z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie mesta.

 
  
 

 
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Celková suma12 996 €
StavDokončené
Rok realizácie2019
KategóriaInvestičné projekty
Podpora SRInvestičné projektyÁno

Časová os

  • september - december 2018

    realizácia

  • december 2018

    vyúčtovanie

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!