Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá

202308041302000.img-20191115-144114materská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školaZákladná školaZákladná školaZákladná školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školamaterská školaZákladná školaZákladná škola

Dňa 17. 08. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (skrátený názov SIEA) ako SO/RO (Sprostredkovateľský/Riadiaci orgán) OP KŽP. Poskytovateľom pomoci bolo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Cieľ projektu spočíval v obnove budovy materskej školy na ulici Hurbanova 142 v Starej Turej, ktorá bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia. Projekt riešil zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením obvodového plášťa budovy, zateplením strešného plášťa budovy a k tomu náležiacich klampiarskych prác, priradenie solárneho ohrevu vody, hydraulické vyregulovanie UK a TV, modernizáciu osvetlenia, vetranie a rekuperáciu a fotovoltaickú elektráreň. 

Opatrenia na úsporu energie v budove boli navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol projekt navrhnutý, sú rodiny s malými deťmi pričom snahou mesta bolo zabezpečiť tejto cieľovej skupine kvalitné a zdraviu prospešné prostredie.

Realizácia projektu sa začala dňom prevzatia staveniska 23. 5. 2019, termín ukončenia realizácie projektu bol v 12. mesiaci 2019. 

Celková suma oprávnených výdavkov bola naplánovaná na 644 285,57  €, z toho výška nenávratného finančného príspevku v hodnote 95% tvorila sumu 612 071,29 € a zvyšných 5% predstavovalo výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov vo výške 32 214,28  €.   

                                          

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Investícia do Vašej budúcnosti

Ulica / Mestská časťHurbanova ul.
Celková suma644 285,57 €
StavDokončené
KategóriaInvestičné projekty
Podpora európskej únieInvestičné projektyÁno
Podpora SRInvestičné projektyÁno

Časová os

  • august 2017

    predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok)

  • máj 2019

    začiatok realizácie projektu

  • december 2019

    ukončenie realizácie projektu

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!