Komunikácie a parkoviská vnútrobloku SNP ul. a Hurbanova ul. Stará Turá

202306260722080.parkovisko-hurabnova

V júni 2018 prebehlo výberové konanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavby: „Komunikácia a parkoviská vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá. S vybratým uchádzačom CESTY NITRA, a.s. Nitra  stredisko Trenčín bola dňa 30.07.2018 podpísaná zmluva na realizáciu. Stavba bola zrealizovaná a následne protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaná mestu Stará Turá dňa 04.12. 2018. Kolaudácia stavby sa uskutočnila až po zrealizovaní sadových úprav, ktoré zabezpečili Technické služby koncom roka 2019. Postupne od mesiaca apríl začalo mesto s rekonštrukciou ďalších úsekov chodníkov a spevnených plôch. Väčšina z nich sa realizovala dodávateľsky, niektoré robili Technické služby Stará Turá vo vlastnej réžií. Mesto Stará Turá v roku 2021 do opráv chodníkov a spevnených plôch preinvestovalo sumu viac ako 100 tisíc eur.

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sa dodávateľsky realizovala:
 
• Rekonštrukcia chodníka na Ulici Hurbanovej – pokračovanie pred bytovými domami č. 152 a 154,
• Rekonštrukcia chodníka na Ul. SNP, napojenie z hlavnej ulice SNP okolo bytového domu č. 261 po druhý vchod (kde už bola položená zámková dlažba),
• Rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku na Lipovej ulici č. 6,
• Rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku na Lipovej ulici č. 8,
• Parkovisko pri poliklinike z ľavej strany kotolne, kde vzniklo 12 nových parkovacích miest.
 
Vo vlastnej réžii Technické služby zrealizovali:
 
• Rekonštrukcia chodníka na Ulici Hurbanovej pred bytovým domom č. 143 aj s náhradnou výsadbou za vyrezané ihličnaté stromy,
• Bezbariérový vstup na chodník pred budovou mestského úradu,
• Urnové miesta a chodníky na mestskom cintoríne.

 

Ulica / Mestská časťSNP ul.
Celková suma99 477,17 €
StavDokončené
KategóriaInvestičné projekty
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!