Kamerový systém v meste Stará Turá

Kamerový systém v meste Stará Turá

Celková suma: 12 996 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2019
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Mesto bez kriminality

Mesto bez kriminality

Celková suma: 1 001,87 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2018
Kategória: Soft projekty
Podpora SR: Áno
Nový život pre vnútroblok

Nový život pre vnútroblok

Celková suma: 2700 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2019
Kategória: Komunitné projekty
Podpora SR: Áno
Obnova pamätníka osloboditeľov

Obnova pamätníka osloboditeľov

Celková suma: 21 334,80 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš

Celková suma: 29 823,68 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline

Celková suma: 29 999,96 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2018
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej

Celková suma: 31 480,00 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2018
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá

Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá

Celková suma: 148 200,00 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2019 - 2021
Kategória: Soft projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II

Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II

Celková suma: 146 880 €
Stav: V realizácii
Rok realizácie: 2021 - 2023
Kategória: Soft projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Celková suma: 96 587,20 €
Stav: Dokončené
Kategória: Komunitné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď

Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď

Celková suma: 63 592,92 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká

Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká

Celková suma: 45 544,66 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení

Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení

Celková suma: 460 305,65 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2022-2023
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Revitalizácia mestského športového areálu Hurbanova ulica, Stará Turá

Revitalizácia mestského športového areálu Hurbanova ulica, Stará Turá

Celková suma: 308 183,68 €
Stav: Podané
Kategória: Investičné projekty
Podpora SR: Áno
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Celková suma: 1 891 693,75 €
Stav: Podané
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu

Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu

Celková suma: 56 341,16€ €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej

Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej

Celková suma: 18 113,04 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2018
Kategória: Komunitné projekty
Podpora SR: Áno
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Celková suma: 262 141,19 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá

Celková suma: 644 285,57 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!