Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá

202308231605230.zariadenie-pre-seniorovZPSZPSZPSZPSZPSZPS

Pôvodná budova mestského úradu nezostane nevyužitá. Po rekonštrukcii sa z nej stane zariadenie pre seniorov. 

Stavba bývalého Mestského úradu v Starej Turej pozostáva z dvoch navzájom prepojených budov:

 • z budovy MsÚ s bočným krídlom, kde sídlila mestská polícia 
 • z budovy sobášnej siene

Hlavná stavba a bočné krídlo boli realizované v roku 1942. Po technickej stránke objekt dlhodobo nezodpovedal súčasným požiadavkám a svojou dispozíciou predstavoval veľa nefunkčných priestorov. Technické vybavenie bolo zastaralé - nevyhovujúca kanalizácia, prípojky na inžinierske siete či plynová kotolňa, ktorá obsahovala kotle s končiacou životnosťou. 

Navrhované riešenie prestavby objektu tvorí jeden funkčný celok pozostávajúci z priestorov pre chod zariadenia - opatrovateľskú službu, ubytovanie pre seniorov, práčovňu a sušiareň prádla, sociálne poradenstvo, kancelárie, šatne s hygienickým zázemím a komunikačnú časť so schodiskom a výťahom. Súčasťou bude prístavba jednopodlažného zázemia, tzv. denná spoločenská miestnosť, ktorá bude určená na výdaj stravovania, posedenie seniorov či možnosť bohoslužieb. Osadenie navrhovaného stavebného diela predstavuje asanáciu bývalej sobášnej siene, na danom mieste je navrhnutá prístavba ubytovacej časti pre klientov v dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým zariadením.

Stavebné práce budú prebiehať v uzatvorenom areáli.

Projekt je spolufinancovaný zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Ulica / Mestská časťSNP ul.
Celková suma2 037 532,76 €
StavV realizácii
KategóriaInvestičné projekty

Časová os

 • apríl 2021

  zverejnenie výzvy vo vestníku verejného obstarávania

 • jún 2021

  zmluva o dielo

 • jún 2021

  zverejnenie informácie o výsledku verejného obstarávania

 • september 2021

  stavebné povolenie

  spevnené plochy a parkoviská, statická doprava, vonkajšie osvetlenie, sadovnícke úpravy

 • november 2021

  stavebné povolenie na objekt zariadenia pre seniorov Stará Turá

 • január 2022

  stavebné povolenie (vodoprávne)

  zdravotechnika, vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie vetva ,,A" , vetva ,,B"

 • apríl 2022

  odoslaná výzva na predkladanie ponúk na komplexné zhotovenie diela

 • august 2023

  fyzická realizácia - začiatok

 • august 2024

  fyzická realizácia - prepodklad ukončenia

© 2024 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!