Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá

Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá

Celková suma: 148 200,00 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2019 - 2021
Kategória: Soft projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II

Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II

Celková suma: 146 880 €
Stav: V realizácii
Rok realizácie: 2021 - 2023
Kategória: Soft projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Celková suma: 96 587,20 €
Stav: Dokončené
Kategória: Komunitné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení

Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s uplatnením vodozádržných opatrení

Celková suma: 460 305,65 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2022-2023
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

Celková suma: 1 891 693,75 €
Stav: Podané
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu

Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu

Celková suma: 56 341,16€ €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu

Celková suma: 262 141,19 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a IKT učebne, ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Celková suma: 51 836,43 €
Stav: Dokončené
Rok realizácie: 2020 - 2022
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá

Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované pracovisko ul. Hurbanova 153, Stará Turá

Celková suma: 644 285,57 €
Stav: Dokončené
Kategória: Investičné projekty
Podpora európskej únie: Áno
Podpora SR: Áno
© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!