Zefektívnenie procesov v novom mestskom úrade - samoobslužný platobný kiosk

202307171410470.psx-20230717-135704.jpg

Potreba formovania a rozvoja digitálnej gramotnosti vzniká na základe rastúceho významu technológií v rôznych aspektoch nášho života. S týmto súvisí aj podaná žiadosť o grant k projektu, cieľom ktorého je adaptovať občanov mesta Stará Turá na inováciu samoobslužného platového terminálu, ktorý budú klienti schopní samostatne a komfortne využívať pri vybavovaní bežnej administratívy súvisiacej s platením poplatkov pri rozličných situáciách. Medzi príklady správnych poplatkov napríklad patrí: daň z nehnuteľnosti, daň za psa, výpis z matričnej knihy, osvedčenie podpisu alebo listiny, poplatok za uzavretie manželstva, potvrdenie o pobyte, poplatok za súpisné číslo či užívanie verejného priestranstva, miestne zisťovanie, návrh na vydanie rozhodnutia, žiadosť o stavebné povolenie, ohlásenie stavby a podobne.

Hlavným zámerom je posun zo zdĺhavého úradného procesu na efektívnejší postup, či už pre zamestnancov mestského úradu, ale hlavne pre samotných občanov. Oslobodenie pracovníkov verejnej správy od manipulácie s hotovosťou, či platobnými terminálmi umožní pracovať efektívnejšie a hlavne z pohľadu občana rýchlejšie. V súčasnosti verejnosť využíva možnosť platby v hotovosti osobne v pokladni mestského úradu, platba kartou na termináli je možná na vyžiadanie vopred u pokladníčky. Ale i tak ľudia, ktorí chcú zaplatiť priamo na úrade, musia stáť v rade (niekedy i hodinu), aby spravili obyčajný úkon platby. Občania cez takýto platobný kiosk budú môcť zaplatiť všetky rozhodnutia úradu, tie už budú obsahovať QR kód, vďaka ktorému by bol celý proces vybavenia úradnej záležitosti rýchlejší a spracovanie transakcie okamžité. Zaobstaranie takejto inovácie by bolo o to dôležitejšie, že práve minulý mesiac sa mestský úrad presťahoval do nových moderných priestorov s klientskym centrom a bezbariérovým prístupom, aby sme verejnosti umožnili vybaviť všetko na jednom mieste. Výsledkom by bolo efektívnejšie využívanie pracovného potenciálu zamestnancov, zrýchlené vybavovacie procesy pri platbách, vyššia spokojnosť občanov so službami v miestnej samospráve.

 

 

Ulica / Mestská časťGen.M.R.Štefánika ul.
Celková suma21500 €
StavPlánované
KategóriaInvestičné projekty

Časová os

 • júl 2023

  odoslanie žiadosti o grant

  digitálny smart grant od ČSOB

 • november 2023

  verejné obstarávanie

 • január 2024

  fyzická realizácia projektu

 • september 2024

  ukončenie realizácie

 • október 2023

  žiadosť nebola podporená

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!