Stredisko triedeného zberu a kompostáreň

202306250927340.kompo-2202306250927340.kompo-4202306250927340.kompo-5202306250927340.kompo-6202306250927340.kompo-1202306250927340.kompo-3

Cieľom projektu je zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania komunálnych odpadov rozšírením kapacity zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) v meste Stará Turá. 
Mesto v súčasnosti zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov mesta.  Pre zhodnocovanie BRKO v meste existuje kompostáreň, ktorej kapacity už nepostačujú súčasným potrebám. Projekt zahŕňa dostavbu, resp. rozšírenie kompostárne, ktorá bude obohatená o moderné a špičkové zariadenie využívajúce napr. prevzdušňovací systém a automatické riadenie procesu kompostovania. Súčasťou je nákup techniky potrebnej na zber, ale predovšetkým zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, čo si vyžaduje novú technológiu. Zakúpené zariadenia umožnia zber odpadu, prepravu do mestskej kompostárne a následne jeho zhodnotenie na kompost. Ten bude následne využívaný pre potreby mesta a obyvateľov.
 
Projekt je potrebné realizovať nie len z environmentálnych (zamedzenie vzniku „čiernych“ skládok odpadu), ale aj z dôvodov ekonomických (mesto vynakladá ročne vysoké čiastky na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu). Produkcia nevytriedeného komunálneho odpadu sa realizáciou projektu zníži a produkcia vytriedených zložiek sa naopak zvýši vďaka rozšíreniu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Podstatným dôvodom pre realizáciu projektu je aj fakt, že aktuálna kompostáreň nedisponuje dostatočnou plochou na dozrievanie zhodnocovaného BRKO.

Ulica / Mestská časťHusitská cesta
Celková suma1 891 693,75 €
StavPodané
KategóriaInvestičné projekty
Podpora európskej únieInvestičné projektyÁno
Podpora SRInvestičné projektyÁno

Časová os

  • čakáme na výzvu

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!