Projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu" fyzicky ukončený

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu" bol fyzicky ukončený koncom septembra 2023.

Súčasťou projektu je i výstavba nového chodníka pri parkovisku. Pôvodne viedol starý chodník popri ceste a teraz po rekonštrukcii vedie popred historickú budovu Matrasu. Je tak oddelený od cesty novým parkoviskom, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov a obmedzí sa stret vychádzajúceho auta z parkoviska a chodcov, najmä detí prichádzajúcich a odchádzajúcich z neďalekej školy.. 

Bližšie informácie o samotnom projekte https://tvorimemesto.staratura.sk/item/vybudovanie-parkoviska-s-osvetlenim-pred-budovou-matrasu/

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!