Mestský úrad Stará Turá v nových priestoroch s klientskym centrom

V pondelok, 19. júna, sa začala nová éra z pohľadu fungovania mestského úradu v Starej Turej. Je to dátum, ktorý symbolicky ukončil prípravnú fázu, ktorá začala prvými úvahami nad návrhmi nového mestského úradu a skončila sa presťahovaním z pôvodnej budovy do nového sídla. Prechod na novú adresu bude znamenať niekoľko zmien a noviniek. Vo vzťahu k verejnosti tou najzásadnejšou je skutočnosť, že po mnohých desaťročiach existencie Mestského úradu v Starej Turej sú všetky jeho oddelenia sústredené pod jednou strechou. Dominantným a kľúčovým pracoviskom bude klientske centrum. Pôjde o prvý a bezprostredný kontaktný priestor, v ktorom sú na jednom mieste pracoviská, ktoré sú najčastejšie navštevované a vyťažované zo strany verejnosti. Jedná sa najmä o podateľňu, pokladňu, matriku, evidenciu obyvateľov, poplatky za komunálny odpad, dane, poplatok za psa a osvedčovanie listín a podpisov. Zriadenie takéhoto pracoviska je snahou o to, aby klienti a návštevníci mestského úradu vybavili svoju agendu na jednom mieste a čo najjednoduchším spôsobom. Novinkou je tzv. vyvolávací systém (podobný ako na pošte), ktorý bude zabezpečovať plynulosť vybavovania agendy verejnosti. V blízkej budúcnosti by mal byť k dispozícii aj tzv. platobný box, prostredníctvom ktorého bude možné zaplatiť poplatky bez toho, aby občan kontaktoval pracovníka klientskeho centra. Zamestnanci, ktorých pracovné pozície sú orientované smerom dovnútra úradu (teda nie priamo k verejnosti), budú mať kancelárie na poschodiach. Samozrejmosťou nových priestorov mestského úradu je ich bezbariérový prístup pre vozíčkarov, ako aj výťah.

Zásadne sa zmenila aj úradná tabuľa. Od klasických sklenených vitrín, ktorých počet sa stále zvyšoval, čím mohlo dochádzať k neprehľadnosti informácií, prechádzame k plne elektronickej úradnej tabuli. Na prvý pohľad to môže vyvolávať akési obavy najmä pre tých, ktorí nie sú fanúšikmi takéhoto spôsobu komunikácie. Treba však povedať, že všetky potrebné informácie sú na úradnej tabuli ľahko dohľadateľné cez návod, ktorý každého čitateľa logickým postupom privedie k cieľovej informácii. Nová úradná tabuľa je umiestnená pred budovou mestského úradu so zámerom čo najľahšieho prístupu pre verejnosť.

Atraktívnym prvkom bude zelená strecha, ktorou sme chceli prispieť k zlepšovaniu životného prostredia. Tento priestor má okrem funkčného – vodozádržného opatrenia – aj estetický význam.

Nové priestory Mestského úradu v Starej Turej patria medzi najmodernejšie na Slovensku. Dávajú veľký predpoklad k skvalitneniu práce jej zamestnancov, čo je základom toho, aby sme ešte viac posilnili svoju dôveryhodnosť, rešpekt a boli tak vyhľadávaným partnerom pre spoluprácu.

© 2023 | Tvoríme Mesto Stará Turá | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!